Preinaka vatrogasnog vozila Iveco

    Ugrađena oprema:

    - Ugradnja nosača opreme i pneumatskog rasvjetnog stupa "Ultralight"

    - "Tilt & turn" uređaj za okretanje reflektora

    - Kompresor

rovinj1