Preinaka vatrogasnog vozila Mercedes MB 814 Vario

    Specifikacije:

    - Rezervoar za vodu kapaciteta 1100 litara

    - Ugradnja Visokotlačne pumpe UDOR Gamma 125 TS 1C, max. 60 bar, 140 litara/min

    - Kardanski pogon iz izvoda mjenjača

    - Ugradnja navalnih vitala, nosača opreme itd.

iveco1